397136_403433679732153_187866531_n.jpg
 

116 000 - Гореща линия за изчезнали деца

Европейските хармонизирани номера 116 са открити с Решения на Европейската Общност:

- Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г.

- Решение 2007/698/ЕО от 29.10.2007 г.

- Решение 2007/884/ЕО от 30.10.2009 г.

Комисията за регулиране на съобщенията в България (КРС) с Решение № 497 от 15.05.2008 г. приема Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост (допълнен с Решение № 1478 от 17.12.2009 г.)

- 116 000- Гореща линия за изчезнали деца

- 116 111- Линия за оказване помощ на деца

- 116 123- Горещи линии за емоционална подкрепа

Комисията за регулиране на съобщенията в България (КРС) с Решение № 2187 от 06.12.2012 г. предоставя номер 116 000 за ползване от Фондация „Център Надя“ за предоставяне на хармонизирана услуга със социална значимост „Гореща линия за изчезнали деца“ за срок от 10 години.

Услугата се използва свободно от всички граждани без времеви ограничения, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на територията на цялата страна, безплатно.

Услугата подпомага следните категории:

- Избягалите от дома деца

- Родителски отвличания

- Криминални отвличания

- Изгубени деца

- Непридружени деца мигранти

По проект на ЕК, програма Дафне, Фондация „Център Надя“ разработва телефон 116 000 в България през 2012 г.

- Създаден е кол-център (call centre), сформиран и обучен е екип; проведена е информационна кампания по стартирането на линията; организирани експертни срещи и специализирани обучения за професионалисти в рамките на проекта.

Има подписано Споразумение за сътрудничество между МВР и Фондация „Център Надя“ във връзка с предоставянето на хармонизирана услуга със социална значимост – гореща линия за изчезнали деца от 12.10.2011 г. По проект на ЕК, МВР разработи в България е въведена Национална система за ранно алармиране за изчезнали деца към МВР през 2014 г. Фондация „Център Надя“ е партньор по Споразумение за сътрудничество при случаи на изчезнали деца на МВР.

Линкове:

 


On the Ground: International Missing Children's Day

unnamed.jpg


Find out how missing children organisations across Europe commemorated this year's International Missing Children's Day: